Skip to the main content

Examen cursus ClubOrganisator (CO)

In november en maart is in het district de eerste aflevering van de nieuwe cursus Club Organisator (CO) gehouden. Op deze cursus leer je alles wat nodig is om de clubavond op een gewone club te organiseren.  6 personen deden op 29 maart de eindtoets, waarvan 3 met een voldoende resultaat:

  • Tineke Leegstra
  • Leo van de Westelaken
  • Stef Willemsen

Allemaal van harte gefeliciteerd en hopelijk gaan jullie de nieuw verworven kennis op je club inzetten.

Medio juni volgt er een herkansing van deze toets.

Andere artikelen

Problemen met de inschrijfmodule op mijnNBB

Van de bond ontvingen wij bericht dat er een storing zit in de inschrijfmodule op mijnNBB waardoor...

25/07/2022 - Henk Uijterwaal

Programma District Seizoen 2022-2023

Beste mensen, Zoals aangekondigd op de voorjaarsvergadering, heeft het districtsbestuur de...

20/05/2022 - Henk Uijterwaal

Toekomstdrive 2022

In een ver verleden, lang voordat het woord Corona naar iets anders verwees dan heel lekker...

11/04/2022 - Henk Uijterwaal